خانه » نكاتی راجع‌به موفقیت در كار
کسب و کار

نكاتی راجع‌به موفقیت در كار

1 . عملكرد مالی اداره خویش را با داده ها دیگر اداره ها مقایسه كنید تا بنابراین به نقاط ضعف سازمانتان پی ببرید .

2 . آینده خویش را خودتان شكل دهید و گرنه شخص دیگری آن را برایتان شكل خواهد بخشید .

3 . دقت به طرح ریزی كلیدی , ادله ماندگاری یك اداره است .

4 . تذكرات تهدید آمیز به صورت انقطاع از سازندگی انتقاد می كاهد .

5 . در صورتی به شما سفارش شد كه مسئولیتی را بپذیرید به خاطر داشته باشید كه این , نوعی تقدیر و تشکر از شماست .

6 . وجود یك تشكیلات , نتیجه ها موفقیت و تعیین مطلوب کسانی است كه برای كارهای دارای اهمیت و كلیدی برگزیده گردیده اند .

7 . هیچ چیز به خودی خویش حادثه نخواهد زمین خورد , صرفا لیاقت , رئیس و شهامت است كه زمان خواهد اعطا کرد مساله به آن خیر كه شما میخواهید رخداد بیفتد . به مسئولیت خویش کار كنید و كنترل كار را در دست خویش نگه دارید .

8 . كارفرمایان پیروز به‌دنبال كسانی می‌باشند كه بتوانند خوبتر از كار معمولی كار كنند , عالی فكر كنند و بیش تر از حد توقع , دقت دیگرافراد را در سمت خویش جلب كنند .

9 . هر كس مدیریت نالایق را به كار گمارد , به تمامی موجودات دسیسه كرده است .

10 . توان بعد از اطاعت می‌آید . به محض این كه بشر از ضابطه اطاعت كند ضابطه به اطاعت وی در می‌آید .

11 . شما مدام آزاد می‌باشید كه گزینش كنید چه كاری را نخستین انجام دهید , چه كاری را بعداز آن انجام دهید و چه كاری را اصلاً انجام ندهید .

12 . بضاعت شما در به تعویق پرتاب کردن خوشی های كوتاه دوران , گزینش كننده میزان ترقی مالی شما در زمان طولانی است .

13 . تمام روز را كار كنید و هر دقیقه را نیز به اکانت بیاورید .

14 . انجام كارهایی را استارت كنید كه بیش تر از تمامی موجب واهمه , اضطراب و استرس در شما می شود .

15 . زمانی كه سرگرم انجام كار بزرگی میباشید آن را به صورت تمام شده در ذهن خویش مجسم كنید .

نوشته های مشابه

ایجاد تعادل میان فعالیت و زندگی از مدیران آغاز می گردد

مدیر جوان

ابرینو تا پایان مرداد به کار خود پایان می‌دهد

مدیر جوان

تولید لوازم خانگی متوقف خواهد شد

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید