خانه » اخبار اقتصادی
اخبار اقتصادی

موسسه جهانی مک‌کینزی کرونا را با جنگ جهانی قیاس می کند

مدیر جوان
ویروس کرونا 2 برابر یک جنگ جهانی سبب ضربه به اقتصاد جهانی شد موسسه جهانی مک‌کینزی زیان وارد شده به اقتصاد جهان ناشی از کرونا را ۲ برابر جنگ جهانی اظهار کرد . و در ارزیابی های جدید خود که بر روی اقتصاد جهان انجام داده است اثراتی موسسه جهانی......