خانه » تجارت
کسب و کار

هوش مصنوعی به یاری کسب و کار ها می‌آید

مدیر جوان
هوش مصنوعی به یاری کسب و کار ها می‌آید با بسط و پیشرفت روز‌افزون هوش مصنوعی , رهبران کسب‌و‌کار باید خویش را برای تطبیق محیط کار با این فناوری فراهم نمایند . با توجه به کاربرد فزاینده‌ی هوش مصنوعی در محیط کار و زندگی روزمره , این فناوری به اساس......