بی نام

افراد موفق اینگونه اند

Rate this post

نکاتی در امر موفقیت
1 . موفقيت اشخاص بيش از آنكه به ميزان هوش آنان بستگي داشته باشد به ميزان افراد بستگي دارااست .
2 . تمامی ما بيش از آنكه متوجه خویش باشيم مال تفكرات پيرامون خويش هستيم پس بايد اين تفكرات را تقويت كنيم .
3 . امرسون مي گويد : مردان بزرگ كساني می باشند كه مي دانند انديشه ها بر عالم حكم مي رانند .
4 . ميلتون در فردوس گمشده مي گويد : ذهن بر تخت خویش نشسته است و مي تواند داخل خویش بهشتي از دوزخ و جهنمي از فردوس بر پا كند .
5 . كساني كه خویش را در مقام دوم مي بينند , زندگي و كارهايشان نیز در منزلت دوم باقي مي ماند .
6 . نگذاريد فكرتان عليه شما به كار افتد , در قبال كوشش كنيد كه آنرا به سرویس بگيريد .
7 . اولين سر موفقيت ايمان و اعتقاد و باور به تواناييهاي خويش است .
8 . اشخاص پیروز آدمهاي معمولي می‌باشند كه از خودبا‌وری و ايمان بيشتري برخوردارند .
9 . پايداري و پشتكار95 % از توانايي را تشكيل مي دهد
10 . از انيشتين پرسيدند : يك مايل یکسری فوت است؟ جواب بخشید : چرا بايد مغزم را از اطلاعاتي لبریز كنم كه مي توان در پهنا دو دقيقه از هر كتاب مرجعي يافت . پس داده ها بهينه و به جا را در فكر خویش جايگزين داده ها بيهوده سازيد .
11 . ذهن بشر براي فكر كردن است خیر براي انبار كردن داده ها .
12 . مبادرت هراس را از ميان بر مي داراست .
13 . براي موفقيت و شکافت خوبتر به ميان ديگران اقدامات زير را در زندگي روزانه به كار گيريد :
• هميشه در رديف هاي جلو بنشينيد .
• مستقيماً به چشم ديگران نگاه كنيد .
• بلند و قاطع حرف بگوييد .
• بشاش باشيد .
• انعطاف پذير باشيد .
14 . براي رخنه بر قلب هاي اشخاص نكات زير را به كار گيريد :
• اشخاص در هر سني كه باشند تشنه تعريفند .
• در تعريف از ديگران زياده روي و مبالغه ننماييد .
• خودتان را آنگونه كه هستيد بنگريد و ديگران را آنگونه كه بايد باشند بنگريد .
15 . وقتي كه فكر كنيد چيزي غير ممكن است فكرتان در پي آنست كه دلايلي بيابد كه اين مقاله را ثابت كند , ولي هنگامي كه ايمان داشته باشيد , ايماني حقيقتي انكار نشدني است , فكرتان رویکرد هاي انجام آن كار را مي يابد .
16 . وقتي كاري را استارت مي كنيد , زياد حیاتی نيست كه از آن چه ميدانيد , کلیدی اين است كه وقتي كارتان را استارت مي كنيد , چه چيزهايي ياد مي گيريد و چگونه از آنان استعمال مي نماييد .
17 . بشر هاي بزرگ گوش كردن را به انحصار خویش در مي آورند .
18 . آدم هاي كوچك کلام زدن را به انحصار خویش در مي آورند .
19 . رهبران بزرگ بيشتر وقت خویش را صرف نصصيحت شدن مي گذرانند تا نصيحت كردن .
20 . براي به حركت در آوردن ديگران اولیه بايد خودتان را به حركت در آوريد .
21 . براي غالب بودن بايد شم باارزش بودن كنيد .
22 . نكات اساسی زير را براي برنده شدن به كار ببنديد :
• قدر داني و تشكر را از ياد نبريد .
• تعريف و تجيد از ديگران را از ياد نبريد .
• اشخاص را محترمانه مورد خطاب قرار دهيد .
• افتخارات را در انحصار خويش قرار ندهيد .
23 . موفقيت هر فرد به حمايت ديگران بستگي دارااست .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا