خانه » افراد موفق اینگونه اند
زندگی

افراد موفق اینگونه اند

نکاتی در امر موفقیت
1 . موفقیت اشخاص بیش از آنکه به میزان هوش آنان بستگی داشته باشد به میزان افراد بستگی دارااست .
2 . تمامی ما بیش از آنکه متوجه خویش باشیم مال تفکرات پیرامون خویش هستیم پس باید این تفکرات را تقویت کنیم .
3 . امرسون می گوید : مردان بزرگ کسانی می باشند که می دانند اندیشه ها بر عالم حکم می رانند .
4 . میلتون در فردوس گمشده می گوید : ذهن بر تخت خویش نشسته است و می تواند داخل خویش بهشتی از دوزخ و جهنمی از فردوس بر پا کند .
5 . کسانی که خویش را در مقام دوم می بینند , زندگی و کارهایشان نیز در منزلت دوم باقی می ماند .
6 . نگذارید فکرتان علیه شما به کار افتد , در قبال کوشش کنید که آنرا به سرویس بگیرید .
7 . اولین سر موفقیت ایمان و اعتقاد و باور به تواناییهای خویش است .
8 . اشخاص پیروز آدمهای معمولی می‌باشند که از خودبا‌وری و ایمان بیشتری برخوردارند .
9 . پایداری و پشتکار95 % از توانایی را تشکیل می دهد
10 . از انیشتین پرسیدند : یک مایل یکسری فوت است؟ جواب بخشید : چرا باید مغزم را از اطلاعاتی لبریز کنم که می توان در پهنا دو دقیقه از هر کتاب مرجعی یافت . پس داده ها بهینه و به جا را در فکر خویش جایگزین داده ها بیهوده سازید .
11 . ذهن بشر برای فکر کردن است خیر برای انبار کردن داده ها .
12 . مبادرت هراس را از میان بر می داراست .
13 . برای موفقیت و شکافت خوبتر به میان دیگران اقدامات زیر را در زندگی روزانه به کار گیرید :
• همیشه در ردیف های جلو بنشینید .
• مستقیماً به چشم دیگران نگاه کنید .
• بلند و قاطع حرف بگویید .
• بشاش باشید .
• انعطاف پذیر باشید .
14 . برای رخنه بر قلب های اشخاص نکات زیر را به کار گیرید :
• اشخاص در هر سنی که باشند تشنه تعریفند .
• در تعریف از دیگران زیاده روی و مبالغه ننمایید .
• خودتان را آنگونه که هستید بنگرید و دیگران را آنگونه که باید باشند بنگرید .
15 . وقتی که فکر کنید چیزی غیر ممکن است فکرتان در پی آنست که دلایلی بیابد که این مقاله را ثابت کند , ولی هنگامی که ایمان داشته باشید , ایمانی حقیقتی انکار نشدنی است , فکرتان رویکرد های انجام آن کار را می یابد .
16 . وقتی کاری را استارت می کنید , زیاد حیاتی نیست که از آن چه میدانید , کلیدی این است که وقتی کارتان را استارت می کنید , چه چیزهایی یاد می گیرید و چگونه از آنان استعمال می نمایید .
17 . بشر های بزرگ گوش کردن را به انحصار خویش در می آورند .
18 . آدم های کوچک کلام زدن را به انحصار خویش در می آورند .
19 . رهبران بزرگ بیشتر وقت خویش را صرف نصصیحت شدن می گذرانند تا نصیحت کردن .
20 . برای به حرکت در آوردن دیگران اولیه باید خودتان را به حرکت در آورید .
21 . برای غالب بودن باید شم باارزش بودن کنید .
22 . نکات اساسی زیر را برای برنده شدن به کار ببندید :
• قدر دانی و تشکر را از یاد نبرید .
• تعریف و تجید از دیگران را از یاد نبرید .
• اشخاص را محترمانه مورد خطاب قرار دهید .
• افتخارات را در انحصار خویش قرار ندهید .
23 . موفقیت هر فرد به حمایت دیگران بستگی دارااست .

نوشته های مشابه

بهبود بخشیدن مهارت های اجتماعی

مدیر جوان

۳ درس برای ثروتمند شدن

مدیر جوان

موفقیت | لیستی از راهکار ها برای موفقیت در زندگی

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید