خانه » افراد موفق اینگونه اند
زندگی

افراد موفق اینگونه اند

نکاتی در امر موفقیت
1 . موفقیت اشخاص بیش از آنکه به میزان هوش آنان بستگی داشته باشد به میزان افراد بستگی دارااست .
2 . تمامی ما بیش از آنکه متوجه خویش باشیم مال تفکرات پیرامون خویش هستیم پس باید این تفکرات را تقویت کنیم .
3 . امرسون می گوید : مردان بزرگ کسانی می باشند که می دانند اندیشه ها بر عالم حکم می رانند .
4 . میلتون در فردوس گمشده می گوید : ذهن بر تخت خویش نشسته است و می تواند داخل خویش بهشتی از دوزخ و جهنمی از فردوس بر پا کند .
5 . کسانی که خویش را در مقام دوم می بینند , زندگی و کارهایشان نیز در منزلت دوم باقی می ماند .
6 . نگذارید فکرتان علیه شما به کار افتد , در قبال کوشش کنید که آنرا به سرویس بگیرید .
7 . اولین سر موفقیت ایمان و اعتقاد و باور به تواناییهای خویش است .
8 . اشخاص پیروز آدمهای معمولی می‌باشند که از خودبا‌وری و ایمان بیشتری برخوردارند .
9 . پایداری و پشتکار95 % از توانایی را تشکیل می دهد
10 . از انیشتین پرسیدند : یک مایل یکسری فوت است؟ جواب بخشید : چرا باید مغزم را از اطلاعاتی لبریز کنم که می توان در پهنا دو دقیقه از هر کتاب مرجعی یافت . پس داده ها بهینه و به جا را در فکر خویش جایگزین داده ها بیهوده سازید .
11 . ذهن بشر برای فکر کردن است خیر برای انبار کردن داده ها .
12 . مبادرت هراس را از میان بر می داراست .
13 . برای موفقیت و شکافت خوبتر به میان دیگران اقدامات زیر را در زندگی روزانه به کار گیرید :
• همیشه در ردیف های جلو بنشینید .
• مستقیماً به چشم دیگران نگاه کنید .
• بلند و قاطع حرف بگویید .
• بشاش باشید .
• انعطاف پذیر باشید .
14 . برای رخنه بر قلب های اشخاص نکات زیر را به کار گیرید :
• اشخاص در هر سنی که باشند تشنه تعریفند .
• در تعریف از دیگران زیاده روی و مبالغه ننمایید .
• خودتان را آنگونه که هستید بنگرید و دیگران را آنگونه که باید باشند بنگرید .
15 . وقتی که فکر کنید چیزی غیر ممکن است فکرتان در پی آنست که دلایلی بیابد که این مقاله را ثابت کند , ولی هنگامی که ایمان داشته باشید , ایمانی حقیقتی انکار نشدنی است , فکرتان رویکرد های انجام آن کار را می یابد .
16 . وقتی کاری را استارت می کنید , زیاد حیاتی نیست که از آن چه میدانید , کلیدی این است که وقتی کارتان را استارت می کنید , چه چیزهایی یاد می گیرید و چگونه از آنان استعمال می نمایید .
17 . بشر های بزرگ گوش کردن را به انحصار خویش در می آورند .
18 . آدم های کوچک کلام زدن را به انحصار خویش در می آورند .
19 . رهبران بزرگ بیشتر وقت خویش را صرف نصصیحت شدن می گذرانند تا نصیحت کردن .
20 . برای به حرکت در آوردن دیگران اولیه باید خودتان را به حرکت در آورید .
21 . برای غالب بودن باید شم باارزش بودن کنید .
22 . نکات اساسی زیر را برای برنده شدن به کار ببندید :
• قدر دانی و تشکر را از یاد نبرید .
• تعریف و تجید از دیگران را از یاد نبرید .
• اشخاص را محترمانه مورد خطاب قرار دهید .
• افتخارات را در انحصار خویش قرار ندهید .
23 . موفقیت هر فرد به حمایت دیگران بستگی دارااست .

نوشته های مشابه

چه‌گونه با خودباوری در جمع سخن کنیم؟

مدیر جوان

نکاتی برای عدم ارتباط اجتماعی با سایر افراد

مدیر جوان

نقاط ضعف

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید