خانه » مثبت فکر کنیم
زندگی

مثبت فکر کنیم

پیروی از این راهکارها , “ مثبت اندیش ” بمانید!
۱ – به دنبال چشم‌اندازهای تازه در زندگیتان باشید .
۲ – کسانی که شما‌را تشویق و حمایت می نمایند را فراموش نکنید .
۳ – اذهان منفی خود را با نوشتن آن ها از خود بدور نمائید .
۴ – از خودتان به خاطر موفقیت‌هایتان قدردانی فرمائید .
۵ – احساسات عالی و بد خویش را مطرح کنید .
۶ – معنای زندگی را در زندگی خودتان پیدا فرمایید .
۷ – مدام در ادامه فراگرفتن چیزهای جدید باشید .
۸ – برای تفریح خویش برنامه ریزی نمایید .
۹ – گه گاه کارهایتان را از منزل دنبال نمائید .
۱۰ – به خاطر داشته باشید هر شکستی شروعی برای داشتن چیزهای خوبتر خواهد بود .
۱۱ – به تفکر حمایت و نشاط و شادی سایرافراد باشید .
۱۲ – زمانی را به خانواده‌ی خویش اقتصاص دهید .
۱۳ – این , یک اعجاز است که شما در جهان می‌باشید ; بعداز فرصت‌هایتان به کار گیری نمائید .
۱۴ – این را بپذیرید که مدام ممکن است اتفاقات بد در زندگی پیش بیاید .
۱۵ – همینطور عمل های برای وقتی که حس یاس میکنید در حیث بگیرید .
۱۶ – اذهان و رویا های خویش راتصویری در معرض روءیت کرد خویش قرار دهید .

نوشته های مشابه

نکاتی برای عدم ارتباط اجتماعی با سایر افراد

مدیر جوان

چه گونه می‌توان ذهنی خلق کننده داشت

مدیر جوان

چه‌گونه با خودباوری در جمع سخن کنیم؟

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید