خانه » نكاتی راجع‌به موفقیت در كار
کسب و کار

نکاتی راجع‌به موفقیت در کار

1 . عملکرد مالی اداره خویش را با داده ها دیگر اداره ها مقایسه کنید تا بنابراین به نقاط ضعف سازمانتان پی ببرید .

2 . آینده خویش را خودتان شکل دهید و گرنه شخص دیگری آن را برایتان شکل خواهد بخشید .

3 . دقت به طرح ریزی کلیدی , ادله ماندگاری یک اداره است .

4 . تذکرات تهدید آمیز به صورت انقطاع از سازندگی انتقاد می کاهد .

5 . در صورتی به شما سفارش شد که مسئولیتی را بپذیرید به خاطر داشته باشید که این , نوعی تقدیر و تشکر از شماست .

6 . وجود یک تشکیلات , نتیجه ها موفقیت و تعیین مطلوب کسانی است که برای کارهای دارای اهمیت و کلیدی برگزیده گردیده اند .

7 . هیچ چیز به خودی خویش حادثه نخواهد زمین خورد , صرفا لیاقت , رئیس و شهامت است که زمان خواهد اعطا کرد مساله به آن خیر که شما میخواهید رخداد بیفتد . به مسئولیت خویش کار کنید و کنترل کار را در دست خویش نگه دارید .

8 . کارفرمایان پیروز به‌دنبال کسانی می‌باشند که بتوانند خوبتر از کار معمولی کار کنند , عالی فکر کنند و بیش تر از حد توقع , دقت دیگرافراد را در سمت خویش جلب کنند .

9 . هر کس مدیریت نالایق را به کار گمارد , به تمامی موجودات دسیسه کرده است .

10 . توان بعد از اطاعت می‌آید . به محض این که بشر از ضابطه اطاعت کند ضابطه به اطاعت وی در می‌آید .

11 . شما مدام آزاد می‌باشید که گزینش کنید چه کاری را نخستین انجام دهید , چه کاری را بعداز آن انجام دهید و چه کاری را اصلاً انجام ندهید .

12 . بضاعت شما در به تعویق پرتاب کردن خوشی های کوتاه دوران , گزینش کننده میزان ترقی مالی شما در زمان طولانی است .

13 . تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را نیز به اکانت بیاورید .

14 . انجام کارهایی را استارت کنید که بیش تر از تمامی موجب واهمه , اضطراب و استرس در شما می شود .

15 . زمانی که سرگرم انجام کار بزرگی میباشید آن را به صورت تمام شده در ذهن خویش مجسم کنید .

نوشته های مشابه

سفته دیجیتال به زودی ارائه می شود

مدیر جوان

ابرینو تا پایان مرداد به کار خود پایان می‌دهد

مدیر جوان

هفت بازدارنده موفقیت در کسب و کار اینترنتی

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید