خانه » جمله‌ها الهام بخش کوتاه برای زندگی
سخن بزرگان

جمله‌ها الهام بخش کوتاه برای زندگی

آنچه جالب است سهولت نیست , دشواری نیز نیست , بلکه دشواری وصال به سهولت است …

زمانی توبیخ را با تعریف و تمجید پایان می دهید , اشخاص در رابطه خلق و خوی و عملکرد خویش فکر می کنند , خیر خلق و عملکرد شما…

دشوار کوشی هیچ زمان کسی را نکشته است , نگرانی از آن است که بشر را از دربین می برد…

در حالتی که به عبارتی کاری را انجام دهید که مدام انجام می دادید , به عبارتی سود ای را می‌گیرید که مدام می گرفتید…

اشخاص چیره کارهای متعدد انجام نمی دهند , بلکه کارها را بگونه ای مختلف انجام می دهند…

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشاوره کن البته پیش از آنکه تصمیم بگیری با تعدادی نفر…

کار بزرگ نیست , به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

کارتان را آغاز کنید , بضاعت و توان انجامش بدنبال می آید…

آدم به عبارتی می شود که اکثر وقت ها به آن فکر می کند…

همواره بیاد داشته باشید آخری کلید باقی مانده , احتمالا بازگشاینده قفل در باشد…

فقط راهی که به شکست می انجامد , کارایی نکردن است…

دشوارترین گام , به عبارتی گام نخستین است…

قدمت شما از وقتی شروع میشود که اختیار آخر و عاقبت خود را در دست می گیرید…

آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که رمز از خاک خارج آورده باشد…

هنگامی معاش چیز متعددی به شما نمی دهد , بخاطر این است که شما چیز متعددی از آن نخواسته اید…

در تفکر آنچه کرده ای مباش , در تاءمل آنچه نکرده ای باش…

روز جاری , اولی روز از بقیه قدمت شماست…

برای کسی که آرام و پیوسته میرود , هیچ راهی بدور نیست…

آرزو , درمانی است که شفا نمی دهد , البته کمک می کند تا درد را تحمل کنیم…

بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید , یک شمع روشن کنید!

آنچه شما در رابطه خویش فکرمی کنید , زیاد مهمتر از تفکر هایی است که دیگرافراد در رابطه شما دارند…

هرکس , آنچه را که دلش خواست بگوید , آنچه را که دلش نمیخواهد می شنود…

چنانچه هرروز راهت را عوض کنی , هیچوقت به مقصد نخواهی رسید…

مالک عزم , تنها پیش مرگ زانو می‌زند , وآن نیز در تمام قدمت , بیشتراز یک رتبه نیست…

زمانی فردی گمان کرد که دیگر احتیاجی به ترقی ندارد , بایستی تابوت خویش را فراهم کند !

کسانی که منتظر زمان نشسته اند , آنرا از دست خواهند داد…

کسی که در آفتاب زحمت کشیده , حق دارااست در سایه استراحت کند !

خوبتر است مجدد سئوال کنی , تا اینکه یکبار شیوه را غلط بروی !!!

آنقدر شکست میل کردن را تجربه کنید تا منش شکست دادن را بیاموزید…

در شرایطی‌که خویش را برای آتی فراهم نسازید , بزودی متوجه خواهید شد که وابسته به پیشین هستید…

خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا این که پیشینیان خوبتر شوید , کارایی کنید از خودتان خوبتر گردید …

معبود به هر پرنده ای دانه ای می‌دهد , اما آن را باطن آشیانه اش نمیاندازد !

در رابطه درخت , بر پایه ی میوه اش قضاوت کنید , خیر مبتنی بر برگهایش !

آدم هرگز بیشتر از آن موقع خویش را گول نمیزند که خیال و خاطر میکند دیگر افراد را فریب داده است !!!

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد , لایق است که هر دو پایش بشکند !!!

هرکه با بدان نشیند , در شرایطی که درختان ایشان را نیز نگیرد , به طریقت ایشان تبهکار گردد …

کسی که به آرزو اقبال نشسته باشد , سالها گذشته مرده است !

در شرایطی‌که جلوی ایرادات خویش را نگیرید , آن ها جلوی شما‌را خواهند گرفت !!!

نوشته های مشابه

سخنان الهام بخش

مدیر جوان

متن و سخنان دانشمندان و اندیشمندان

مدیر جوان

جملات بزرگان در رابطه با کار و تلاش

مدیر جوان

نظر خود را منتشر کنید