بی نام

موفقیت چه چیزی است و آدم موفق کیست؟

Rate this post

می دانیم که کلیه چهت نیل به موفقیت به صورت خستگی ناپذیر عملکرد می نمایند البته به آنچه که در آرزویش می‌باشند دست نمی یابند آیا مسیر موفقیت را غلط گزینش کرده اند؟ انگیزه و غرض مشخص و معلوم و روشنی نداشته اند؟ به بضاعت و توان ها و تجهیزات خویش بی ملاحظه بوده اند؟ آیا در نصفه راه و روش پی برده اند که انگیزه متبوع در وصال به موفقیت سعادتی درپی نخواهد داشت؟
«موفقیت همراه با حیثیت طلبی به عصبیت , باخت , محرومیت و ناخشنودی می انجامد . » ماکسول مالتز

موفقیت چه است ؟

چرا همواره از انسانهاى خوشبخت می‌پرسند : رمز موفقیت شما چیست؟

هیچ کس جز خویش شخص نمی داند که چقدر برنده است زیرا موفقیت یک شم درونی است که تا شخص اعتقاد نداشته باشد کسی نمی تواند بگوید که وی شخص موفقی است . پس به کلام دیگرافراد بی

اهمیت باشید و تلاش نمایید که به لحاظ دور‌وبری ها نسبت به خویش صرفا لبخند بزنید . ملاحظه کنید افرادی که در رابطه شما قضاوت می نمایند خودشان چه‌گونه میباشند و در کجای خط مش قرار گرفته اند . در مسیر

موفقیت فراز و نشیب ها و معضل های اکثری است ولی می بایست به آن ها بی ملاحظه باشید تا به آنچه می‌خواهید برسید . یکی‌از خصوصیت های موفقیت داشتن انگیزه است , با یافتن راههای صحیح می شود به موفقیت دست پیدا کرد .

بعضى از مالک نظران موفقیت را مثلثى طلایى می‌دانند که سه ضلع آن عبارتند از :

نظم و آرامش
برنامه ریزى و اعتنا
سرعت کار و زمان شناسى
در حقیقت هر انسانى ناخداى کشتى زندگى خویش است و زمانى غالب خواهد بود که عالی تفکر نماید , گزینش انگیزه نماید , عالی تکان نماید و با تغییرات سازگار شود , عالی برنامه ریزى و فعالیت نماید .

«بیشتر مردمان به به عبارتی مقدار خوشبخت می باشند که خویش می‌خواهند . » آبراهام لینکلن

تعریف موفقیت چه است ؟

موفقیت یعنی پیشبرد تمام فاکتورهای بشر ( تن درستی , معنویت , گنج , متانت , علاقه و سرویس به بقیه افراد )

آدم دارنده بعد ها متفاوتی است که چهت نیل به موفقیت بایستی تمام فاکتورهای خویش را ترقی دهد یک شخص صرفا با رویش یک سپس وجودی خویش پیروز محسوب نمیشود بلکه بایستی تمام

زوایای وجودش را رویش دهد تا به انگیزه پایانی خویش در معاش رسد .

بشر بایستی دارنده باورهای مثبت باشد و مدام خویش را شخصی ببیند که امید دارااست باشد . اذهان منفی شخص را از وصال به آرزوها و اهدافش به دور می نماید . این اذهان از کودکی داخل ذهنمان آشیانه کرده و ما‌را به سمتی پیش میبرد که نمیخواهیم .

وقتى اعتقاد آدم به موفقیت مثبت باشد , بشر از مواهب تحت برخوردار مى شود :

الف ) گونه نگاهش به زندگى مثبت می شود .

ب ) تکان , عمل و سعی خویش را با برنامه ریزى همراه می نماید .

ج ) با ناکامی هاى جزئى در رمز راهش ناامید نمیشود .

د ) همواره براى وصال به موفقیت و برد بیشتر فعالیت دارد .

یک شخصیت چیره از ۷ قسمتی از درست شده :

۱ – موقعیت شناسی

حتمی است بدانید فعالیت آدم مشابه عمل دوچرخه است . تعادل دوچرخه تا وقتی نگهداری می شود که در یک جهتی جنبش نماید . گونه های بعضی انسانها این است که می‌خواهند فارغ از تکان و سوای مقصد تعادل خود را نگهداری نمایند و برای همین است که حس تزلزل می نمایند

بایستی برای خودتان انگیزه با ارزشی انتخاب نمایید و حیاتی خیس از آن برنامه ای برای دستیابی به آن انگیزه بریزید . مشاهده کنید در‌پی چه می‌گردید . به آتی تصور کنید و از قبل دست بردارید اینطوری برنا و شاداب میمانید . بی انگیزه چه بسا جسم نیز وظیفه‌های خودش را صحیح انجام نمی دهد هنگامی انگیزه ندارید در واقع معاش نمیکنید شما بجز هدفهای فردی به هدف ها غیر فردی نیز نیاز دارید نظیر کمک رسانی به سایر افراد

۲ – تفاهم

اکثر وقت ها ناکامیهای ما در ارتباط ها انسانی نتایج سوء تفاهمات است و برای برخورد اثر گذار با مساله بایستی از ماهیت حقیقی وواقعی آن اطلاع داشت . ما با اعتنا به گروه ای از واقعیات یا این که وضعیت توقع داریم که بقیه افراد نیز نظیر ما عکس العمل یا این که آلرژی نشان دهند البته فراموش نکنید که هر انسانی با دقت به تصاویر فرضی خودش نسبت به مساله عکس العمل نشان میدهد . اکثر اوقات زمان ها عکس العمل یک شخص نسبت به شما بخاطر اذیت و آزار و بدخواهی نیست بلکه بدین عامل است که آن شخص حالت را مدل دیگری فهم می نماید در حالتی‌که اینگونه به اشخاص و برخورد آن ها نگاه نمائید مرحله تفاهم در ارتباط ها شما بالا خواهد رفت

ما تا حقیقت را شعور نکنیم نمی توانیم عکس العمل قابل قبولی نشان دهیم می بایست بتوانیم حقیقت را ببینیم و آنرا چه عالی چه بد پذیرش کنیم . بخش اعظمی از ما این غلط فاحش را انجام می‌دهیم که تقصیرات و اشکالات خویش را نمی پذیریم چه بسا پذیرش نمیکنیم که جانب غلط را گرفته ایم پذیرش نمی‌‌کنیم که موقعیت به جز آن چیزی است که ما دوست داریم و خویش را فریب می‌دهیم و زیرا حقیقت را نمی شناسیم نمی توانیم جنبش قابل قبولی انجام دهیم

۳– شجاعت

داشتن انگیزه و شعور موقعیت کفاف نمی دهد , شجاعت فعالیت ضروری است . فقط با کار کردن می توان هدف ها , امیال و باورها را به حقیقت تبدیل کرد . اساسا درین جهان چیز ۱۰۰ % مطمئن نیست . تفاوت دربین انسان پیروز و غیر پیروز در مسئله نقطه نظرها و توانائیها نیست قضیه شهامتی است که آدم برنده روی نقطه نظرهای خودش نشان میدهد مخاطرات اکانت شده را می پذیرد و دست به فعالیت می‌زند

بی تحرکی و دست روی دست گذاشتن آدم را در مواجهه با مساله عصبی و ناتوان می نماید در‌حالتی که آنقدر حوصله کنیم و دست روی دست بگذاریم تا از فیض کاری مطمئن شویم هیچوقت گامی برنخواهیم داشت . هر کاری که بکنید احتمال خطا در آن می‌باشد

۴ – خیرخواهی

شخصیت های برنده به سایرین نیز اهمیت می دهند و برای نیز نوعانشان احترام قائل میگردند با سایرافراد همانگونه که زیبنده انسانهاست خلق و خوی می نمایند . هنگامی نسبت به سایرین شم خیرخواهی بیشتری می‌کنیم سوای استثنا نسبت به خودمان نیز خیرخواه خیس می شویم یکی شایسته ترین راه‌های نزاع با شم گناه و تقصیر این است که گناه را به گردن سایرین نیندازید . هر که شخصیت غالب داراست نسبت به سایرین حس خیرخواهی می نماید مردمان ولی که حساس می باشند و نمی توانید با آن ها نظیر شی ءها بی جان روبرو گردید ولی برای این که بتوانید خیرخواهی را در خودتان ارتقاء دهید ۳ عمل می‌توانید انجام دهید

– عملکرد نمایید با فهم و شعور حقیقت در رابطه مردمان ارج و قرب آنها‌را نزد خویش بالا ببرید و فراموش نکنید که مردمان عبد و بنده پروردگار می‌باشند

– به خودتان زمان دهید یه خرده در رابطه احساسات , نقطه نظرها , امیال و نیازهای سایرین تصور کنید

– مردمان را دارای اهمیت بدانید و با این روحیه با آن ها برخورد فرمائید . بدانید رفتاری که نشان می دهید با حس شما ارتباط بدون واسطه داراست

۵ – مناعت

از دربین کلیه پستی و بلندیهایی که در معاش موجود هست نداشتن مناعت نفس مرگ آور خیس از کلیه و غلبه بر آن از هر کاری دشوارتر است . علتش این است که گودال را به دست خودمان کنده ایم . پذیرش کرده ایم که ” منفعت ای ندارد “ , ” این عمل از دست اینجانب ساخته نیست “ . خیلی بی آلایش بایستی در ذهن خویش فرو کنیم که دست‌کم تصاحب کردن خود , خضوع و خشوع و شکسته نفسی نیست , عیب و گناه است . فردی که به میزان کافی مناعت نفس داراست نسبت به دیگرافراد حس کینه نمی‌کند . به تحمیل در صدد ثابت چیزی بر نمی آید . حقایق را واضح خیس می بیند

هم اکنون سوال این است که برای بهبود مناعت خویش چه کنیم ؟ تصویر فرضی انسانهای ناکامی خورده و بی بها را فراموش نمایید – مضمون‌ واژه و کلمه مناعت این است که قدر و قیمت خویش را میدانید – و قدر ارزشهای خویش را پی بردن خودبینی نیست مگر این که گمان نمائید که خودتان خدا خود می باشید . مطرح ترین رمز کسب مناعت این است که از مردمان سپاس بیشتری بکنید . برای شخص شخص مردمان احترام قائل گردید چون تمامی انسانها بندگان معبود می‌باشند به این ترتیب جان دار باارزشی به شمار می‌روند و تعجب آور آنکه مناعت خویش شما با این روحیه بالا می‌رود

۶ – خودبا‌وری

خود‌با‌وری زبده کردن موفقیت ساخت می شود زمانی کاری را برای نخستین دفعه آغاز میکنیم از فیض اش آنقدرها اطلاعی نداریم علتش این است که موفقیت را تجربه نکرده ایم و بایستی بدانید که موفقیت ساخت موفقیت می نماید و چه بسا یک موفقیت کوچک گامی برای موردها بعدی است و شما نیز می‌توانید از این روش بی آلایش برای کسب اعتماد‌به‌نفس به کار گیری نمایید

روش دیگر تولید عادت یاداوری موفقیتها و ازیادبردن شکست های قبل است در حالیکه اکثری از اشخاص موفقیتهای پیشین را فراموش می نمایند و شکستها را در خاطر نگه می دارا هستند و در فیض اعتماد به‌نفس را از در میان میبرند

ولی چاره چه میباشد ؟ برای غالب شدن از ایرادات پند بگیرید و بعد از آن نادرست را از ذهن خارج فرمائید موفقیتهای قبلی را بخاطر آورید و آنان‌را برای خودتان تصویر نمایید کسی که بالاخره برای یکبار نیز که شده موفقیت را تجربه نموده است

۷ – خود پذیری

تا بشر خویش را نشناسد به سعادت حقیقی نمیرسد . مفلوک ترین انسانها آنهایی میباشند که تمامی همت شان بر این است که خویش و بقیه افراد را به پذیرش چیزی جز آنچه که میباشند مجاب نمایند . بی جهت خودتان را جز آنچه میباشید نشان ندهید . همین می‌باشید که میباشید .

اکثر زمان ها ما خوب تر , حاذق خیس و سزاوار خیس از آن هستیم که فکر‌می‌کنیم . با تولید تصویر خیالی خوبتر , بضاعت , استعداد و اقتدار جدیدی در خودتان تولید نمیکنید شما تمامی اینها را دارید و در واقع تنها آن ها را مورد به کار گیری قرار می دهید .

خودتان را آنطور که می‌باشید پذیرش فرمائید با تمام تقصیرها , نقاط ضعف , نواقص و نقاط قوت آغاز تکان شما می بایست از اینجا باشد . نواقص خود را تحمل فرمائید . اطلاع از فقدان ها ضروری است البته خودتان را بخاطر این نبود ها تکفیر نکنید .

در میان خود و رفتارتان فرق بگذارید . چه اندوه که بدون نقص نیستید خودتان را غمگین نکنید خیلی چیزها دارید و کلیه نظیر شما می‌باشند هرکدام که جز این تظاهر می نمایند خودشان را گول می زنند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا