خانه » اخبار اقتصادی
سفته دیجیتال
اخبار اقتصادی کسب و کار

سفته دیجیتال به زودی ارائه می شود

مدیر جوان
سفته دیجیتال به زودی ارائه می شود رئیس مرکز فناوری اطلاعات , از راه‌اندازی سفته دیجیتال و ارائه‌ی وام ها الکترونیکی در دوران جهش دیجیتالی جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا خبر بخشید . علی عبداللهی , رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی در......
اخبار اقتصادی

موسسه جهانی مک‌کینزی کرونا را با جنگ جهانی قیاس می کند

مدیر جوان
ویروس کرونا 2 برابر یک جنگ جهانی سبب ضربه به اقتصاد جهانی شد موسسه جهانی مک‌کینزی زیان وارد شده به اقتصاد جهان ناشی از کرونا را ۲ برابر جنگ جهانی اظهار کرد . و در ارزیابی های جدید خود که بر روی اقتصاد جهان انجام داده است اثراتی موسسه جهانی......