خانه » اتاق بازرگانی
کسب و کار

نقش اتاق بازرگانی در سپرده گذاری ها چیست؟

مدیر جوان
نقش اتاق بازرگانی در سپرده گذاری ها چیست؟ نقش مهم اتاق بازرگانی در اکوسیستم استارت‌آپی ایران , جذب سرمایه است . در زمینه ی سرمایه‌گذاران فعلی اکوسیستم , یک سری نکته را می‌توان مطرح کرد ; ابتدا این که بعضی از سرمایه‌گذاران این بخش , سرمایه‌گذارهای شبه‌دولتی می باشند که......