خانه » ادبیات مقاومت
دسته‌بندی نشده

«عیار بلور» جایگاه و شخصیت زن در جامعه

مدیر جوان
«عیار بلور» جایگاه و شخصیت زن در جامعه انسیه بهبودی در کتاب «عیار بلور» جایگاه و شخصیت زن در شش رمان دفاع مقدس را بررسی و همت کرده تا چند داستان در حوزه مبارزه ایران و عراق را نقد و تحلیل نماید و حضور و نقش زن در ادبیات جنگ......