خانه » ارتباط اجتماعی
زندگی

یک سری نکته برای اجتماعی شدن

مدیر جوان
اجتماعی شدن به‌این معنی نیست که رضایت کلیه کسانی که اطرافتان می باشند را جلب نمایید . مشکلی ندارد که در منزل لم بدهید که بعد از یک هفته طولانی , فیلم مد نظر خودتان را نگاه نمائید . اجتماعی شدن احتمالا برای هر شخصی متعدد به لحاظ بیاید . احتمال دارد برای شما اجتماعی شدن در معنای معاشرت و نزدیک شدن به دوستانتان یا این که در معنای سخن کردن و گپ زدن با پیک موتوری که پیتزای شمارا آورده است باشد . در اینجا میخواهیم در یک‌سری نکته قابل توجه , مسائلی که برای تولید رابطه بیشتر با سایر افراد اهمیت متعددی دارا......
زندگی

نکاتی برای عدم ارتباط اجتماعی با سایر افراد

مدیر جوان
چه نکاتی سبب ساز میشود نتوانیم رابطه اجتماعی با سایرافراد برقرار کنیم اکثری از کسانی که در مهارت های اجتماعی خلل دارا‌هستند , مصوبش را در دوران کودکی شان می گردند . در‌این مقاله به بعضی از فاکتورهای مادرزادی و اکتسابی که باعث به ضعف در مهارت های اجتماعی خواهد شد می‌پردازیم . در‌این مقاله برای آسانی از کلمه و واژه “ علت ” مستعمل شده‌است البته این بدین مفهوم نیست که در شرایطی که این علت در شخصی موجود هست حتماً در مهارت های اجتماعی ضعیف است . ذکر این علت ها برای این میباشد تا افرادی که می‌خواهند مهارت های اجتماعی بهتری......