خانه » ایده پردازی
طوفان مغزی
کسب و کار

در دور کاری های طوفان مغزی چه فوایدی دارد؟

مدیر جوان
در دور کاری های طوفان مغزی چه فوایدی دارد؟ در اوضاع‌واحوال دنیاگیری کرونا , ایده‌پردازی، طوفان مغزی  و گردهمایی افراد دشوارتر شده‌است ; البته می‌توان با برخی شیوه‌ها و اعمال تغییرات از ایده‌ی اشخاص جدید استفاده نمود . در عصر کووید ۱۹ , از یک سو پرسنل دیگر در اتاق‌های......