خانه » تارا سوارت
زندگی

چه گونه می‌توان ذهنی خلق کننده داشت

مدیر جوان
چگونه می توانید خیالی ایده پرداز داشته باشید و خودتان را با باورهای دیرین و مورخ قبل از دنیای آدم‌های خلق کننده جدا نکنید . مقاله‌ی تحت از گویش پزشک معالج تارا سوارت , دکتر معالج , کارشناس عصب‌شناسی , مولف و برگزار‌کننده‌ی دوره‌های رئیس مندرج شده‌است . کتاب او با تیتر «منبع : راز‌های دنیا هستی و دانش مغز» به‌زودی منتشر خواهد شد . نسلی از اشخاص با این اعتقاد و باور بزرگ شده‌اند که خلق کننده نیستند ; چون شخصی در دوره‌ی تحصیلی متوسطه به آنان گفته است که در بحث‌های هنری عالی فعالیت نمیکنند . تا همین آخرها , تعریف استانداردِ خلاقیت , دوچندان محدود بود ; شما یا این که ایده پرداز بودید یا این که نبودید . ادراک عامه اینطور بود که «افراد خلاق» یا......