خانه » تعادل
کسب و کار

ایجاد تعادل میان فعالیت و زندگی از مدیران آغاز می گردد

مدیر جوان
ایجاد تعادل فی مابین فعالیت و معاش قسمتی از بخش های مهم دارای اهمیت موفقیت است . برای داشتن یک معاش بی نیاز و بامعنا حتمی است تکنیک‌های ساخت این تعادل را فرا بگیرید . همه‌ی ما می خواهیم در منزل و دفتر , یک معاش بی نیاز و بامعنا را تجربه کنیم فارغ از این که هیچ‌کدام از آن ها قربانی دیگری شود . امروزه در سراسر دنیا , پرسنل بیشتری در ادامه بهره‌مندی از ساعت ها کاری منعطف می‌باشند و شرکت‌ها هم به سمت پاسخگویی به‌این نیاز کارکنان , سیاست‌هایی را پایه‌گذاری کرده‌اند . در اروپا , دورکاری , ساعت‌ها کاری منعطف , هفته‌های کاری فشرده , 1‌سال مرخصی با دستمزد برای تحقیق و مطالعه به......