خانه » رفتار صحیح
زندگی

خصوصیت های اشخاص موفق

مدیر جوان
ما تنی چند از این عادات را برای شما قرار دادیم البته برای بازدید بدون نقص لطفا تصویر را مشاهده فرمایید :شوق و اشتیاق متعددی دارا‌هستندبا مسئولیت و با هدف می باشندطالعه میکنند و بیشتر می‌شنوندریسک می‌نمایندبا مشکلات به خوبی روبرو میشوندفروتن و خاشع میباشند اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارندشاد می باشند دیگران را میبخشنددر خصوص ایدهایشان صحبت مینماینداز تغییرات استقبال می کنند...
کسب و کار

چندین تکنیک برای ایجاد عادت های خوب

مدیر جوان
وقتش رسیده که تصمیمات , عادت‌ها و رفتارهای صحیح برای افتادن در مسیر بزرگ‌ترین آرزوهای خودتون رُو گزینش فرمایید . حذف یِه عادتِ بد , به‌این معناست که چیزی رُو از برنامه‌ی شما حذف می کنیم البته ساخت یه عادت خالق و نو , نیازمند یه محرمانه از مهارت‌های کاملاً متفاوته . شما یِه درخت می کارید , بِهش آب می‌دید , به نتیجه ها می‌رسونیدش و اطمینان نتیجه ها می کنید که به روش صحیحی ریشه دَوونده باشه . انجام این امور به کارایی , زمان و تمرین نیاز داره . تکنیک‌های موردعلاقه‌ی اینجانب برای......