خانه » قیمت ارز
کسب و کار

تولید لوازم خانگی متوقف خواهد شد

مدیر جوان
نوسانات ارز , منجر به توقف تولید لوازم خانگی خواهد شد مشکل اصلی نوسان نرخ در صنعت لوازم خانگی ارتقاء قیمت و کمبود مواد اولیه در داخل مرز و بوم است به گونه ای که مواد پتروشیمی و فولاد هر روز در گیر افزایش قیمت می گردند . هم اکنون......