خانه » مانع
کسب و کار

هفت بازدارنده موفقیت در کسب و کار اینترنتی

مدیر جوان
هفت بازدارنده موفقیت در کسب و فعالیت اینترنتی : بخش اعظم ما اشخاصی را می‌شناسیم که در مورد کسب و فعالیت اینترنتی فراوان پیروز اند و گنج قابل توجهی را فقط از روش لپتاپ خویش بدست آورده اند . این مقاله دربردارنده داده ها ارزشمندی درخصوص هفت بازدارنده موفقیت در کسب و عمل اینترنتی است که طی سالها کار و یادگرفتن سایرین با آنان برخورد کرده ام . کسب درآمد از وب مثل سکه است . اشخاص پیروز و سود جو هرمورد در یک روی سکه قرار گرفته اند . جمع ای فرصت طلب در سراسر جهان از این حالت سو استعمال کرده و الگوی کلاه برداری خویش را مدرنتر و در تراز اینترنتی دنبال می کنند . همین مسئله ذهنیت اکثر اوقات اشخاص را نسبت به کسب درآمد اینترنتی......