خانه » مدیریت
کسب و کار

برای جذب برترین ها به مارک صاحبکار نیاز داریم؟

مدیر جوان
برند صاحب کار درکنار نام‌و‌نشان مارک اساسی کسب‌وکار اهمیت متعددی داراست و ترقی درست در آن موجب جذب شایسته ترین نیروها در تیم میشود . امروزه , مارک کارفرمای توانا به‌معنای ابزاری با اهمیت برای جذب و انگیزه‌دهی و نگه‌داری شایسته ترین نیروهای کاری مطرح می‌گردد . در دوران کنونی , استعدادهای برتر به‌راحتی شرایط کاری را تغییر و تحول می دهند و جذب آنها , هدفی دوچندان مشقت بار به حساب می آید و دراین‌میان , بعضا کسب‌وکارها به تامل توسعه‌ی برندی جدا و منحصر می افتند . مارک صاحب کار اهمیت فراوانی در توسعه‌ی کسب‌وکار دارااست ; ولی لزوما صرفا استراتژی برای بهبود جذب نیرو نخواهد بود . نقص‌ حیاتی عمده برندهای کارفرمایی این است که از مارک اساسی جدا میباشند و......
کسب و کار

نکاتی راجع‌به موفقیت در کار

مدیر جوان
1 . عملکرد مالی اداره خویش را با داده ها دیگر اداره ها مقایسه کنید تا بنابراین به نقاط ضعف سازمانتان پی ببرید . 2 . آینده خویش را خودتان شکل دهید و گرنه شخص دیگری آن را برایتان شکل خواهد بخشید . 3 . دقت به طرح ریزی کلیدی , ادله ماندگاری یک اداره است . 4 . تذکرات تهدید آمیز به صورت انقطاع از سازندگی انتقاد می کاهد . 5 . در صورتی به شما سفارش شد که مسئولیتی را بپذیرید به خاطر داشته باشید که این , نوعی تقدیر و تشکر از شماست . 6 . وجود یک تشکیلات , نتیجه ها موفقیت و تعیین مطلوب کسانی است......