خانه » معرفی کتاب » صفحه 2
معرفی کتاب

معرفی کتاب هفت عادم مردمان موثر

مدیر جوان
تحقیقات نشان داده است که ضمیر ناخودآگاه ما نقشی به‌مراتب پررنگ‌تر از دانایی ما در زندگی‌مان ایفا میکند . براین اساس احتمال دارد بخش اعظمی از رفتارها و به‌ویژه عادت‌های ما به زور و فارغ از دور اندیشی ما صورت گرفته‌اند . آیا هیچ‌گاه به‌این تاءمل کرده‌اید که در صورتیکه در فصل بهار و فصل‌تابستان محصولی نکارید و حفظ نکنید , چقدر خنده‌دار است که در فصل‌پاییز و فصل زمستان بخواهید به آرزو برداشت متاع , پرسرعت و باشتاب عمل نمایید تا ممکن است به سود برسید؟ کشت‌وکار نظام ارگانیک خودش را داراست . بایستی بهای آن را بپردازید و فرایندش را......