خانه » نقاط قوت
زندگی

با این ۶ روش نقاط ضعف خویش را به نقاط قوت تبدیل نمایید

مدیر جوان
ما انسانها قادریم ضعف های خویش را به قوت تبدیل کنیم و لازمه این فعالیت عزم و تمرین است . گفته میشود که با صرف آبادی هزار ساعت تمرین و ممارست روی نقاط ضعف , میتوان ان ها را به بضاعت و توان و استعداد مبدل ساخت . هیچ کس با ضعفی به جهان نمی اید که نتواند ان ها را تغییر تحول دهد . همینطور ممکن است در طول تولدمان , مهارت های خاصی در ما......