خانه » کتاب داستان
معرفی کتاب

رمان پیرمرد و دریا به همراه اینفوگرافیک

مدیر جوان
رمان پیرمرد و دریا پیرمرد و دریا یک «رمان کوتاه» است البته همان‌طور که خود نویسنده اشاره میکند , این رمان می‌توانست کتابی با بیش تر از هزار صفحه باشد . با این وجود داستان کتاب کمتر از ۱۰۰ برگه است . اثری ساده و تراشیده‌شدن که فقط اصل زمینه......