خانه » کتاب های بازاریابی
کتاب تجارت جنگ است
معرفی کتاب

معرفی کتاب تجارت جنگ است

مدیر جوان
معرفی کتاب تجارت جنگ است درحالی‌که بازاریابی متداول امروز معتقد است کتاب تجارت جنگ است کسب‌وکار باید برپایه‌ی مشتری‌مداری باشد , بازاریابی جنگ می‌گوید کسب‌وکارها باید روی رقابت تمرکز نمایند . «تجارت جنگ است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب‌وکار را برای همیشه تغییر بخشید . در سال ۱۹۸۶......